Uitbreiding bestuur

Stichting Gaandeweg blijft professionaliseren. Doordat we steeds meer creëren en organiseren, hebben we meer mankracht nodig. Met genoegen stellen we onze twee nieuwe bestuursleden aan u voor: Lotte van der Krogt en André Ekkelboom. Waardevolle versterking op het vlak van respectievelijk ‘communicatie & PR’ en ‘relatiebeheer & fondsenwerving’.

Lotte staat uiterst links op de nieuwe bestuursfoto, André als derde van rechts. Ook in deze nieuwe samenstelling spannen wij ons maximaal in voor ‘onze’ Gaandeweg-gezinnen!

Voor alle namen van onze bestuursleden (met link naar hun mailadres) en hun functies, klik hier.

Deel op: