Hoe het begon…

Stichting Gaandeweg (ANBI en CBF gecertificeerd) organiseert korte vakanties voor gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker.

Stichting Gaandeweg | Sinds 1988

De Arnhemse Stichting Gaandeweg is voortgekomen uit ‘Actie Gaandeweg’. Initiatiefnemer van deze prachtige actie was Leo Beekhuijzen (Arnhem, 26 december 1933 – Duiven, 10 november 2016).

Terug naar 1988...

De Arnhemse Stichting Gaandeweg is voortgekomen uit ‘Actie Gaandeweg’. Initiatiefnemer van deze prachtige actie was Leo Beekhuijzen (Arnhem, 26 december 1933 – Duiven, 10 november 2016).

Leo schreef in 1988 een aantal carnavalsverenigingen aan met het verzoek om daar te mogen zingen. De opbrengst hiervan was bestemd voor jeugdige kankerpatiëntjes, om hen te steunen ‘gaandeweg’ hun ziekteproces. Als afsluiting van deze actie organiseerde Leo een galafeest. Voor de muzikale omlijsting hiervan vroeg hij zanger/musicus Aristakes Jessayan om medewerking. Die kon echter niet op die avond. Omdat Aristakes toch een bijdrage wilde leveren, organiseerde hij samen met de carnavalsvereniging ‘De Zotskappen’ in Arnhem, op 28 februari 1988 van dat jaar een voetbaltoernooi waaraan bekende Nederlanders belangeloos deelnamen. De opbrengst van dit toernooi: ruim 10.000 gulden.

Het eerder genoemde galafeest van Leo, ter afsluiting van de ‘Actie Gaandeweg’, vond plaats op 26 maart 1988. Die avond werd aan dr. G.A.M. de Vaan, hoofd kinderafdeling van het Radboudziekenhuis in Nijmegen, een cheque overhandigd van maar liefst 21.000 gulden. De actie bracht zoveel op, dat besloten werd om de binnengekomen gelden onder te brengen in een Stichting. Het geld zou gebruikt worden ten behoeve van vakanties voor gezinnen die geconfronteerd werden met kinderkanker. Tot op de dag van vandaag is dat wat onze stichting doet. Hierin onderscheidt Gaandeweg zich van veel andere organisaties. Niet (alleen) het kankerpatiëntje staat centraal, maar het hele gezin. Ouders en eventuele broertjes en zusjes lijden immers mee, het hele gezin staat onder hoogspanning.

Officiële oprichting

Op 3 juni 1988 is Stichting Gaandeweg officieel opgericht. Vanaf die tijd bereidde het bestuur zich voor op de presentatie naar buiten toe. Er werd een Comité van Aanbeveling geformeerd en de contacten met de kinderoncologische afdeling van het Radboudziekenhuis werden verstevigd. Ook volgden er gesprekken met het Koningin Wilhelmina Fonds (huidige KWF Kankerbestrijding), en de Vereniging voor Ouders van Kinderen met Kanker.

Voor de officiële presentatie heeft Aristakes Jessayan samen met Leo een lied gecomponeerd over Gaandeweg. Dit Gaandeweg-lied werd op de plaat gezet door de leerlingen van de Parcivalschool in Arnhem. Monique Sanders, zelf kankerpatiëntje, vertolkte hierbij de zangsolo.

Op 28 september 1988 heeft de Stichting zich officieel naar buiten gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst in het Arnhemse Musis Sacrum waren behalve de medische staf van kinderoncologische centra ook directies van ondernemingen uitgenodigd. De presentatie was in handen van Judith Bosch. Aristakes Jessayan, die op dat moment ook de voorzitter van Gaandeweg was, heeft die dag symbolisch de sleutel van een vakantiehuisje overhandigd aan het eerste gezin dat van een vakantie kon gaan genieten. Voor deze vakantie heeft Recron haar eerste accommodatie gratis ter beschikking gesteld.

Vanaf die tijd is de bekendheid van Gaandeweg snel toegenomen en de rest… is geschiedenis.