Nalatenschap

Stichting Gaandeweg (ANBI en CBF gecertificeerd) organiseert korte vakanties voor gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker.

De fiscale voordelen van onze ANBI-status

Overweegt u (een deel van) uw nalatenschap te schenken aan Stichting Gaandeweg? Allereerst: fantastisch dat u hier over nadenkt, het zou vele Gaandeweg-gezinnen enorm helpen.

Goede doelen – met ANBI-status zoals wij – zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Hierdoor kunnen wij uw nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor onze doelstelling.

Hieronder zetten we informatie uiteen omtrent dit onderwerp. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord!

Neem contact met mij op

Nalaten aan Gaandeweg
Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring
reCAPTCHA

Stichting Gaandeweg als (gedeeltelijke) bestemming van uw nalatenschap

Een deel van uw nalatenschap aan één of meerdere goede doelen schenken? Dat kan! Zo draagt u ook na uw overlijden bij aan een betere wereld.

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

  • Het goede doel is erfgenaam
    Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
  • Het goede doel krijgt een legaat
    Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Executeur
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Efficiënt
Het goede doel dat in een testament staat zal de nalatenschap zo efficiënt mogelijk proberen af te wikkelen om zodoende een hoog rendement uit de nalatenschap te halen. Een aantal goede doelen werkt samen om nalatenschappen zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Ze laten de afwikkeling van de nalatenschappen begeleiden en controleren door Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. De executeur en de notaris van de erflater krijgen met dit bureau te maken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Bij het opmaken van een testament heeft het Bureau Nalatenschappen geen rol.

Kinderen
Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt, maar als kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) zijn onterfd dan kunnen ze na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. In dergelijke situatie is het raadzaam dit met de notaris te bespreken.

Goederen
Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan een goed doel. Goede doelen zullen vrijwel altijd alles te gelde maken. Goede doelen hebben geld nodig om hun doelstellingen te realiseren. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.