Stichting Gaandeweg (ANBI en CBF gecertificeerd) organiseert korte vakanties voor gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker.

Disclaimer

  • Stichting Gaandeweg stelt de informatie op haar website (www.gaandeweg.nl) met grote zorg samen.
  • Het copyright van alle teksten en foto’s die op deze site gebruikt worden, behoort toe aan Stichting Gaandeweg. Deze teksten en foto’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gaandeweg niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.
  • Stichting Gaandeweg mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht om aangeboden informatie niet te plaatsen.
  • Stichting Gaandeweg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.gaandeweg.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
  • Stichting Gaandeweg is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarop naar www.gaandeweg.nl wordt verwezen.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer? Neem gerust contact met ons op.