Gegevens

Stichting Gaandeweg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er gelden nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Wij vermelden daarom onze gegevens openbaar op deze webpagina. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Stichting Gaandeweg is tevens CBF-gecertificeerd.

 • Naam van onze instelling:
  Stichting Gaandeweg
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
  800767202
 • Post-/bezoekadres van de instelling:
 • KvK:  41050180
 • BTW: 800767202B01
 • Duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Stichting Gaandeweg organiseert en bekostigt korte vakanties in Nederland voor gezinnen met een kind met kanker of een kind dat aan kanker is overleden. Stichting Gaandeweg is een kleinschalige en regionaal gewortelde, maar landelijk werkende stichting.

 • Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  • Doelstelling en actueel beleid
   De doelstelling van Stichting Gaandeweg is het mogelijk maken van vakanties voor gezinnen waarin jeugdige kankerpatiënten opgroeien. Het beleid is er volledig op gericht deze doelstelling te realiseren. De stichting wil op geen enkele wijze betrokken zijn bij activiteiten die niet aansluiten bij de geformuleerde doelstelling.
  • Werkzaamheden
   Het werven van gelden waarmee de stichting haar activiteiten kan bekostigen en het verrichten van alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een vakantie voor een gezin te organiseren. Het streven is om gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker van een ‘welkom weekje weg’ te laten genieten.
  • Fondsenwerving
   Om de fondsenwerving te stimuleren, wordt o.a. gebruikgemaakt van een groep ambassadeurs. Deze ambassadeurs dragen Stichting Gaandeweg een warm hart toe en ‘verspreiden het woord’ over de stichting. Zij attenderen instellingen en organisaties op de activiteiten van Stichting Gaandeweg, maar ook familie, vrienden en zakelijke contacten binnen hun netwerk. Dit alles met als doel: donaties voor Stichting Gaandeweg.
  • Beheer van fondsen en vermogen
   Het vermogen moet defensief belegd worden. Derhalve is in samenspraak met de bank een beleggingsprofiel opgesteld, waarbinnen alleen defensieve beleggingen zijn toegestaan. Zowel het bestuur als de bank kunnen hier niet van afwijken. Het beleggingsprofiel zal nooit zodanig gewijzigd worden dat meer offensieve beleggingen zijn toegestaan.
  • Besteding van fondsen en vermogen
   De fondsen en opbrengsten worden uitsluitend besteed aan de realisatie van de doelstelling. Onder ‘realisatie van de doelstelling’ wordt tevens verstaan het werven van fondsen, het beheer en de administratie.
  • AVG – Privacybeleid
   Klik hier voor onze AVG-/privacyverklaring.
 • Namen en functies van de bestuurders:
 • Voor een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van onze bestuurders, klik hier.
 • Onze kantoormedewerker en tevens het aanspreekpunt voor onze ‘Gaandeweg-gezinnen’:
 • Beloningsbeleid:
  Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het reglement CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Onze bureaumedewerker ontvangt een vergoeding volgens de CAO Zorg en Welzijn.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  Zie jaarverslag(en) Stichting Gaandeweg
 • Financiële verantwoording:
  Zie financiële pagina ‘s jaarverslag(en) Stichting Gaandeweg
Deel op: